Jednotky

_Graph
_Graph je celkem jednoduchá grafická unita pro LFB módy (LFB = linear frame buffering). Měla by být dost rychlá. Některé procedury a funkce ještě nefungují (je to uvedeno ve zdrojáku). Unitu nelze používat s BP, jen s FPC.

LSeznamy
V této jednotce se nachází několik procedur a funkcí pro práci s lineárními spojovými seznamy - vytvoření, zrušení, zkopírování, provedení uživatelem definované akce... Unitu lze použít pro BP i FPC

Pas_mse.pas
Pas_mse je unita pro práci s myší. Umožňuje inicializovat myš, zviditelnit či zmizet její kurzor a také při určitých událostech (pohyb, stisknutí tlačítek. ..) ukládat inofmace o pozici a tlačítkách nezávisle na programu, který unitu používá (nemusíte nikde psát proceduru, která zjistí pozici atd., stačí požadované hodnoty načíst z recordu Mouse). Od Verze 1.3 umožňuje nastavit rozsah pohybu myši a také nainstalovat si svoji vlastní obsluhu událostí.

'' Pár procedur pro VESA
Tato malá unitka pouze pro BP obsahuje někilik procedur a funkcí pro práci s grafikou ve 256ti barevných VESA módech. Možná si všimnete, že jsem její části použil v programu převádějícím mezi různými číselnými soustavami.

Cas
Unita Cas.pas je určena pro BP/TP. Hodí se k jednoduchému měření času. Zatím lze používat jen jedno měřidlo najednou. Z proměnných Ms, S, Min, Hod můžete zjistit stav měřidla. Proměná "Jdou" udává, zda se čas měří či ne. Měřidlo se vynuluje procedurou Nuluj. Procedurou Start se začne měřit (nenuluje se!) a procedurou Stop měřidlo zastavíte. Procedura Nastav umoľňuje změnit naměřené hodnoty. Před ukončením programu zavolejte prosím proceduru Ukonci, která nastaví systém, jak má být.

Vyrazy
Tato málá jednotka umožňuje vyhodnocovat aritmetický výraz. Umí pracovat jen s celými čísly. Umožňuje zápis v prefixu, postfixu a infixu.

2 + 2 = 5, for extremely large values of 2.