Kernely

Při zkoumání různých principů vnitřního fungování jádra Windows je někdy potřeba znát definice různých datových struktur, které jádro používá pro různé účely. Tyto definice, jenž se nazývají symboly, jsou obsaženy ve speciálních souborech s koncovkou .pdb. Do symbolů patří i názvy a definice různých interních (neexportovaných) rutin.

Veřejně dostupné PDB soubory nejen pro jednotlivé verze Windows si můžete opatřit přímo ze serverů Microsoftu, a to buď přímo, nebo pomocí speciálních programů (WinDbg, Symbol Type Viewer).

Pomocí druhého zmiňovaného programu je možné obsah souborů PDB převést do jiných formátů, nejzajímavější je asi možnost vytvořit hlavičkový soubor jazyka C. Definice jednotlivých struktur jsou tak zapsány přehledně a snadno se použijí při programvoání ovladačů.

Abych vám získávání symbolů trochu ulehčil, rozhodl jsem se na tuto stránku umístit PDB soubory od jádra (ntoskrnl.exe, ntkrnlpa.exe) různých verzí Windows. Krom samotných symbolů (.pdb) si můžete stáhnout i k nim patřící binární soubory kernelů (.exe).

  Soubory jádra (.exe) Symboly (.pdb)
Windows 2000 ntoskrnl.exe
ntkrnlpa.exe
ntoskrnl.pdb
ntkrnlpa.pdb
Windows XP ntoskrnl.exe
ntkrnlpa.exe
ntoskrnl.pdb
ntkrnlpa.pdb
Windows Server 2003 ntoskrnl.exe
ntkrnlpa.exe
ntoskrnl.pdb
ntkrnlpa.pdb
Windows XP x64 ntoskrnl.exe
ntoskrnl.pdb
Windows Vista ntoskrnl.exe
ntkrnlpa.exe
ntoskrnl.pdb
ntkrnlpa.pdb
Windows Vista x64 ntoskrnl.exe
ntoskrnl.pdb
Windows 7 ntoskrnl.exe
ntkrnlpa.exe
ntoskrnl.pdb
ntkrnlpa.pdb
Windows 7 x64 ntoskrnl.exe
ntoskrnl.pdb
Pomoci se dostane každému, kdo o ni požádá.