Jiné zajímavé programy

V této sekci najdete programy různého zaměření, které upoutaly mojí pozornost buď tím, že svůj úkol plní velmi dobře, nebo disponují funkcí, kterou jsem již dlouho hledal a konečně našel.

Recuva v1.25
Recuva je podle mne výborný program na obnovu ztracených souborů, ať již soubory byly ztraceny nechtěným smazáním, nebo došlo k poškození struktur souborového systému a dané médium není přes správce souborů vůbec přístupné.
Program obnovuje ve dvou krocích: v prvním kroku prochází nejdůležitější struktury souborového systému (tabulku FAT či tabulku MFT) a hledá záznamy o smazaných souborech. V druhé fázi prochází každý cluster a na základě signatur určí, kde který soubor začíná a jak je velký. Podporováno je několik základních typů souborů. Pokud soubor není fragmentován, je vysoká pravděpodobnost, že jeho data budou nalezena nepoškozená. Pokud fragmentován, je ani Recuva nepomůže. Pokud jsou důležité struktury souborového systému poškozené, umístění jednotlivých fragmentů souboru nelze určit.

Restoration
Restoration též obnovuje nechtěně smazané soubory, kvalit programu popsaného výše však nedosahuje. Algoritmus hledání ztracených dat je v podstatě ekvivalentní s prvním krokem algoritmu programu Recuva. Restoration též nedokáže zachárnit všechna data z fragmentovaných souborů.

Defragger v1.08
Defragger pochází od stejné firmy jako Recuva (a jako známý CCleaner) a jak je vidět již z jeho názvu, jeho úkolem je defragmentovat obsah pevných disků. Umožňuje nejen defragmentaci celého média, tak i odstranění fragmentace vybraných souborů.
Obsah mého pevného disku je velice fragmentovaný. Než jsem objevil Defragger, vyzkoušel jsem asi pět jiných defragmentačních nástrojů. Žádný z nich zkol nezvládl uspokojivě - fragmentace se nesnížila ani o procento. Defragger při prvním běhu snížil fragmentaci o šest procent, čímž se rázem stal mým oblíbencem.

Ramdisk
Tento jednoduchý prográmek umožňuje vytváření tzv. ramdisků - oblastí paměti, které se tváří jako regulérní pevný disk. Ramdisky přináší výhodu převážně v rychlosti - ačkoliv jsou dnešní pevné disky velmi rychlé (mluvím o diskách s pohyblivými součástmi), stále se ramdiskům nemohou rovnat. Pokud víte, že nějaký program často přistupuje k určitým souborům, můžete je umístit na ramdisk a tím ušetřit mnoho času a přístupů na pevný disk. Nevýhodou ramdisků je fakt, že jejich obsah se vymaže při ztrátě napájení - protože se nacházejí v paměti RAM.
Pro Windows existuje slušná řada programů, které podporují práci s ramdisky. Většina z nich však umožňuje vytvářet ramdisky malé velikosti - například maximálně do 64 MB. Pokud však váš stroj disponuje 2 GB RAM, můžete si dovolit klidně 0,5 GB ramdisk. Po velmi dlouhé době se mi podařilo najít program, který neklade žádná omezení na velikost vytvářených ramdisků, samozřejmě až na velikost fyzické paměti.

Regmon a Filemon
Tyto utility monitorující aktiviry registru a souborového systému jste si dříve mohli zdarma stáhnout na Sysinternals, ale kvůli tomu, že jejich funkce jsou plně zakomponovány do programu Process Monitor, jenž je určen k monitorování snad všeho, co se vůbec monitorovat dá, byly tyto jednoduché prográmky ze serveru odstraněny. Protože si myslím, že méně je někdy více a že v jednoduchosti je síla, dávám tyto dvě aplikace na moje stránky. Myslím si, že by se ze světa jen tak ztratit neměly.

Zdrojový kód starší verze Regmonu
Tento zdroják se objevil již v hodně let starém čísle magazínu Dr Dobbs, který je sice placený, ale zdrojové kódy a jiné texty přibalené ke každému číslu lze stáhnout zcela zdarma. Pokud se chcete podívat, jak vypadal Regmon uvnitř, nebo získat inspiraci, jak se monitorovaly registry za starých dob, kdy neexistovaly funkce CmRegisterCallback a CmRegisterCallbackEx, tak je Regmon ideální příležitost. V archivu je i zdroják ovladače VXD, z čehož lze snadno vyvodit, že tato verze ještě podporuje i Windows 9x/Me.

Zdrojový kód starší verze Filemonu
Při uploadu zdrojáků Regmonu mě napadlo, že by materiály k magazínu Dr Dobbs mohly obsahovat i zdrojáky Filemonu. Přece jenom, dříve ("dříve" v tomto kontextu znamená asi dvanáct let zpátky) byly zdrojáky obou utilit volně dostupné na stránkách SysInternals. A skutečně! Zdrojáky Filemonu nalezeny, tudíž je sem dávám, abyste se mohli potěšit se mnou.

A closed mouth says nothing wrong; a closed mind does nothing right.